Biologisch

Boot & Dart 7 ha laan- en parkbomen en een deel van haar containerteelt ingericht voor productie onder het Eko-keurmerk. Daarmee speelt Boot & Dart in op de gestaag groeiende vraag naar biologisch gekweekte boomkwekerijproducten. Boot & Dart kan bomen en heesters leveren onder het Eko-keurmerk.

De 7 ha is eveneens bedoeld om ervaring op te doen. Boot & Dart zal zeker op korte termijn niet geheel biologische gaan produceren. Puur afgaande op de mogelijke milieuwinst is dat ook niet noodzakelijk. In de visie van Boot & Dart ontlopen de twee keurmerken (Eko en Milieukeur) elkaar qua milieubelasting bijzonder weinig. Overigens past Boot & Dart veel kennis die is opgedaan in de biologische teelt toe in haar teelt onder Milieukeur.

Link naar Skal, de controlerende instelling.

Posted in .