Groenkeur

De Groenkeur-beoordelingsrichtlijn Duurzame Boomkwekerijproducten richt zich op de productie en afzet van duurzame boomkwekerijproducten, met bovenwettelijke eisen op het gebied van milieu en arbeidsomstandigheden. Groenkeur richt zich met deze beoordelingsrichtlijn op de voorlopers op het gebied van duurzame teelt.

De beoordelingsrichtlijn Duurzame Boomkwekerijproducten is geschikt om producten te kunnen leveren aan afnemers die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben op nationale- en internationale markten.

Posted in .